Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem. Součástí ceny
za ubytování je základní úklid, praní ložního prádla, praní osobního prádla, žehlení a drobné opravy prádla.

· ubytování

Gerocentrum „Slunné stáří“

Textové pole: Domov pro seniory

· stravování

Poskytujeme celodenní stravu, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Poskytujeme stravu racionální, dietu šetřící
a diabetickou. Součástí ceny za stravování jsou potraviny a režijní náklady související s přípravou stravy.

· Zdravotní péče

Zdravotní sestry na základě lékařského doporučení ošetřují nemocné, poskytují preventivní zdravotnické služby a poradenství s cílem spolupracovat s Uživateli
na zmírňování důsledků jejich zdravotních obtíží.

· Ošetřovatelská péče

Pracovnice v přímé obslužné péči denně spolupracují s Uživateli při všech denních činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby Uživatele. Průběh poskytování služeb je plánován s každým Uživatelem individuálně. Účelem péče je pomáhat
a podporovat každého Uživatele v činnostech, které sám již nezvládá.

· fyzioterapie

Služba je poskytována
v rozsahu indikace ošetřujícího lékaře.

Odborné služby

Sociální pracovnice zastupuje Uživatele tam, kde sami jednat nemohou, pomáhá
při jednání s úřady, s ochranou práv Uživatelů a poskytují sociální poradenství Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům.

Aktivizační pracovník a RHB sestra vytvářejí nabídku skupinových činností pro volný čas Uživatelů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici.

Vytvořeno pro podporu činnosti Gerocentra Slunné stáří v roce 2009. Poslední změna provedena 21.11.2010.

Zřizovatel:

Oblastní spolek ČČK

Bratří Venclíků 1070

198 00  Praha 9

IČO-00425681

Tel.: 281863421

www.cckp9.cz

os.cck.p9@volny.cz

Provozovna:

GEROCENTRUM

„Slunné stáří“

Harrachovská 422/2

190 00  Praha 9 Prosek

Tel.: 286589198

www.slunnestari.unas.cz

slunnestari@seznam.cz

Návštěvnost: