Gerocentrum „Slunné stáří“

Vytvořeno pro podporu činnosti Gerocentra Slunné stáří v roce 2009. Poslední změna provedena 21.11.2010.

Zřizovatel:

Oblastní spolek ČČK

Bratří Venclíků 1070

198 00  Praha 9

IČO-00425681

Tel.: 281863421

www.cckp9.cz

os.cck.p9@volny.cz

Provozovna:

GEROCENTRUM

„Slunné stáří“

Harrachovská 422/2

190 00  Praha 9 Prosek

Tel.: 286589198

www.slunnestari.unas.cz

slunnestari@seznam.cz

Žádost o přijetí — Domov pro seniory

Posudek registrujícího lékaře

Vzorová Smlouva o poskytování služby sociální péče

Osobní cíl Uživatele

Zákon 108/2006 Sb.

Doklady, které budete potřebovat:

· občanský průkaz

· karta pojišťovny

· rozpis užívaných léků, potvrzených lékařem, případně uvedený druh diety

· doklad o přiznání příspěvku na péči

· poslední výměr české správy sociálního zabezpečení o výši důchodu

 

 

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování soc. služeb pouze pokud:

· neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá

· nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované soc. služby

· zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové soc. služby

Návštěvnost:

Textové pole: Domov pro seniory