Gerocentrum „Slunné stáří“

Vytvořeno pro podporu činnosti Gerocentra Slunné stáří v roce 2009. Poslední změna provedena 21.11.2010.

* Každý Uživatel současně s podáním Žádosti o umístění do Domova pro seniory požádá svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a o podání návrhu na přiznání příspěvku na péči tak, aby v době nástupu byl tento příspěvek již Uživateli přiznán. V případě, že je Uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem Domova.

Na léky a pomůcky pro inkontinenci doplácí Uživatelé stejně jako doma. Část ceny hradí zdravotní pojišťovna a doplatky hradí Uživatelé ze svých prostředků.

Celá úhrada je součástí Smlouvy poskytnutí služby sociální péče, která je uzavírána s každým Uživatelem individuálně v den nástupu do Domova. Platba
se provádí bezhotovostně převodem na účet DS (uvedeno ve Smlouvě) anebo v hotovosti u provozního pracovníka do 5 dne v měsíci.

Úhrada za služby je v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Zřizovatel:

Oblastní spolek ČČK

Bratří Venclíků 1070

198 00  Praha 9

IČO-00425681

Tel.: 281863421

www.cckp9.cz

os.cck.p9@volny.cz

Provozovna:

GEROCENTRUM

„Slunné stáří“

Harrachovská 422/2

190 00  Praha 9 Prosek

Tel.: 286589198

www.slunnestari.unas.cz

slunnestari@seznam.cz

 

 A)

 

 B)

 

 C)

Úhrada za celodenní stravu.

(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přepravou stravy)

150,- Kč / 1 den

Úhrada za ubytování.

(ve dvoulůžkovém pokoji)

180,- Kč / 1 den

Úhrada za poskytnuté služby.

(hrazeno z příspěvku na péči)

Fakultativní služby

 

Pedikůra            -            180,- Kč

Kadeřnice          -            100,- Kč

Individuální výše *

Textové pole: Domov pro seniory

Návštěvnost: