Gerocentrum „Slunné stáří“

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

Praha 9, Bratří Venclíků 1070

Poslání domova

Usilujeme o vytváření bezpečného, příjemného, důstojného prostředí pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Prostřednictvím odborných služeb s individuálním přístupem jim chceme pomáhat důstojně žít. Snažíme se podporovat je v zachování co nejdelší samostatnosti v jejich životě.

 

Cíle domova

Základní cíl služby je podpora Uživatele, aby mohl žít kvalitně
po svém. Podporovat každého Uživatele v té oblasti péče o sebe,
kterou už bez pomoci druhého člověka nezvládá a to tak, aby si zachoval co nejdéle soběstačnost a nezávislost a mohl žít, v rámci svých možností, běžným způsobem života. Pokud naplnění výše uvedeného cíle již vylučuje Uživatelova situace, naším cílem je
vytvořit pro Uživatelův život důstojné podmínky a zaručit mu důstojné zacházení.

 

· Odborné služby a lidský přístup

· Respekt k individualitě Uživatele a poskytování služeb na základě individuálních potřeb

· Úcta ke stáří

· Podpora samostatnosti

 

 

Domov je umístěn v sídlišťové zástavbě Prosek a obklopuje ho velká zahrada. Nachází se nedaleko Metra Střížkov. Zařízení je bezbarierové a dvoupatrové. Pokoje jsou dvoulůžkové se samostatnými sociálními zařízeními.

 

Cílová skupina:

Služba je určena seniorům ve věku 65+, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí, ale jsou schopni soužití s ostatními osobami. Umožňujeme pobyt Uživatelům z celé ČR i Slovenska.

Kapacita lůžek:                                    32

 

Formy poskytovaných služeb:        pobytové

 

Řídíme se zákonem č. 108/2006. Domov není zdravotnické zařízení, proto nemůžeme přijímat Uživatele,  jejichž zdravotní stav není stabilizovaný.

Návštěvnost:

Vytvořeno pro podporu činnosti Gerocentra Slunné stáří v roce 2009. Poslední změna provedena 21.11.2010.

Zřizovatel:

Oblastní spolek ČČK

Bratří Venclíků 1070

198 00  Praha 9

IČO-00425681

Tel.: 281863421

www.cckp9.cz

os.cck.p9@volny.cz

Provozovna:

GEROCENTRUM

„Slunné stáří“

Harrachovská 422/2

190 00  Praha 9 Prosek

Tel.: 286589198

www.slunnestari.unas.cz

slunnestari@seznam.cz

Textové pole: Domov pro seniory